Diensten

Selectie

U wilt direct de beste kandidaten selecteren: met het oog op de toekomst helpen wij u kandidaten te selecteren die voldoen aan uw competentieprofiel en direct kunnen presteren. Ze beschikken over de juiste capaciteiten en competenties en u weet in hoeverre, missende eigenschappen op korte termijn ontwikkeld kunnen worden. U voorkomt dat u talent over het hoofd ziet en u weet wat kandidaten ‘nu’ maar ook wat ze in ‘potentie’ kunnen.

Ontwikkelen

Door medewerkers competentie gericht te ontwikkelen, ziet u op basis van het gedrag, of ze al dan niet succesvol de functies vervullen. Het is om die reden belangrijk om medewerkers te stimuleren om relevante competenties te ontwikkelen. Op deze manier stuurt u op gedrag en resultaat en wordt er een bijdrage geleverd aan de effectiviteit van de organisatie.

Loopbaan

Maakt u een overstap of bent u toe aan een nieuwe baan of staat u voor ingrijpende loopbaanbeslissingen? Met inzicht in uw kwaliteiten, interesses en drijfveren bent u goed voorbereid en kunt u beter in spelen op nieuwe kansen en mogelijkheden in werkgebieden die bij u passen.

Herkenbare competentieprofielen

Met gedragscompetenties die het verschil maken, haalt u de juiste kandidaten binnen, geeft u richting aan de ontwikkeling van medewerkers en vult u nieuwe functies in, met bestaande medewerkers. De organisatiestrategie is leidend voor relevante en herkenbare competentieprofielen; zo wordt de relatie gelegd tussen de ambitie van de organisatie en het menselijk potentieel.

Competentiegericht coachen

Competentiegericht coachen helpt medewerkers om zichtbaar verandert gedrag te tonen en met minder moeite doelen te realiseren. Medewerkers krijgen inzicht en perspectief om competenties, bewust te ontwikkelen en te benutten; ze worden geholpen stil te staan bij waarom dingen niet of juist wel lukken en ze richten zich op acties en houding waardoor verwachtingen voor wat betreft hun functioneren, explicieter worden gemaakt.

Analytics van talent

Talent analytics biedt u de mogelijkheid om uw HR-processen te systematiseren en te optimaliseren. Hiermee beschikt u over specifieke informatie over kwaliteiten, doorgroei – en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers, teams en afdelingen, kunnen teams worden samengesteld en de samenwerking worden geoptimaliseerd.

Analytics van talent biedt u de volgende voordelen:

  1. Up-to-date informatie over kwaliteiten, drijfveren en learning agility waarmee HR strategisch beleid kan worden aangepast.
  2. Specifieke informatie over kwaliteiten en ontwikkelbehoeften van medewerkers en teams.
  3. Inzicht in welke talenten van buiten aangetrokken moet worden
  4. Prestaties en kwaliteiten van groepen medewerkers kunnen worden vergeleken en bijgestuurd.
  5. Effectieve teams kunnen worden samengesteld.
  6. Gerichte ontwikkel- en coaching trajecten kunnen worden ingezet.

Gesprek aanvragen

Benieuwd hoe wij jouw talent tot zijn volledige potentie samen kunnen benutten?
Neem contact met ons op!

Gesprek aanvragen