Manier van werken

Hoe is ons werkproces?

Direct inzicht

Wij bieden organisaties en mensen inzicht en perspectief om talent te ontdekken en bewust te benutten.

Uitgaande van de strategische doelen van organisaties, worden herkenbare functieprofielen ontwikkeld en worden HR-vraagstukken beantwoord. U hebt direct inzicht in kwaliteiten, capaciteiten, drijfveren en learning agility van medewerkers. Met één of meerdere coaching gesprekken, tonen medewerkers in zeer korte tijd veranderd gedrag, wordt de productiviteit verhoogd en doelen gerealiseerd.

Benuttalent.welkom

Competentiegericht coachen

Met competentiegericht coachen bereiken we dat medewerkers in korte tijd zichtbaar veranderd gedrag tonen en meer resultaat realiseren.

Medewerkers die zich gericht ontwikkelen staan vaker stil bij waarom dingen niet lukken of juist wel goed gaan, ze functioneren effectiever waardoor u hogere winst per medewerker behaalt; u hebt minder verloop en meer betrokken medewerkers.

Op deze manier wordt direct een bijdrage geleverd aan de effectiviteit van de organisatie.

Talentmanagement

Met talentmanagement bieden we organisaties tools om medewerkers te helpen succesvol te functioneren en te sturen op gedrag en prestaties. U beschikt over systematische processen en procedures om talent te identificeren, ontwikkelen en gericht te benutten.

Talenten benutten

Er zijn vele manieren om organisaties en mensen te helpen, ongeacht waar ze zich bevinden. Om direct tot de kern te komen, maken we gebruik van online assessments; hiermee bespaart u tijd, heeft u direct inzicht in competenties, drijfveren, interesses en learning agility, zijn de rapporten direct beschikbaar en kunt u direct aan de slag.

U krijgt duidelijk en concreet advies en met één of meerdere coaching gesprekken behaalt u in korte tijd het gewenste resultaat en heeft u impact op het succes van uw organisatie.

Direct inzicht in talent en relevante werkgebieden

  • Maak een afspraak voor een intakegesprek.
  • Hierin bespreken we welke assessments worden ingezet, afgestemd op uw behoeften.
  • U ontvangt in een e-mail, een link met een persoonlijke activatiecode om één of meerder assessments te maken.
  • Binnen minimaal 30, maximaal 60 minuten weet u de uitslag.
  • Uw rapport is direct beschikbaar.
  • Online of telefonisch concreet en persoonlijk advies.
  • U kunt direct aan de slag.

Plezier in je werk

Eenieder heeft unieke talenten en gaven, alleen is niet eenieder zich daarvan bewust; we bieden u inzicht en perspectief om bewust uw talent te benutten. Wanneer mensen competenties gebruiken die bij hun persoonlijkheid past, hebben ze (meer) plezier in hun werk, worden organisatie – en persoonlijke doelen gerealiseerd en hebben wij ons doel bereikt.

Gesprek aanvragen

Benieuwd hoe wij jouw talent tot zijn volledige potentie samen kunnen benutten?
Neem contact met ons op!

Gesprek aanvragen