Competenties: de kern van effectief talentmanagement

Competenties: de kern van effectief talentmanagement

Competenties vormen de kern van strategisch talentmanagement, waaronder selectie, ontwikkeling en succession planning.  In feite hangt het succes van elke fase van talentmanagement af van het feit of het competentieprofiel goed gedefinieerd is.

Competenties zijn het meest bekend om hun rol bij het onderzoeken of iemand past bij een bepaalde functie of functieniveau.

Wat zijn competenties precies en hoe worden ze toegepast?

Competenties zijn een reeks gerelateerde gedragingen, vaardigheden en capaciteiten die verband houden met effectieve prestaties; bekwaamheden die tot uitdrukking komen in succesvol gedrag. Ze beschrijven het gewenste succesgedrag in de betreffende functie.

Een goed samengestelde competentie bestaat uit vier elementen: (1) een duidelijke titel, (2) een definitie die de aard van de competentie beknopt beschrijft, (3) een set gedragsindicatoren die het vereiste gedrag van de competentie op een ondubbelzinnige, objectieve en waarneembare manier definiëren en (4) de competentie doet aanspraak op gedrag dat eenduidig en daadwerkelijk meetbaar is (dus geen containerbegrip is).

Hoe worden competenties in de praktijk toegepast?

Op competentie gebaseerde beoordelingen (voor selectie, ontwikkeling of succession planning) worden gebruikt om het gedrag en de vaardigheden te meten die vereist zijn voor een bepaald functieniveau of een bepaalde functie. Competentiegedrag kan worden beoordeeld door het potentieel of de prestaties (performance) van een individu te meten.

  • Competentie potentieel: een voorspelling van het gedrag van een individu op een bepaalde competentie, gebaseerd op zijn/ haar onderliggende persoonlijkheidskenmerken.
  • Competentie performance: een indicatie van de waargenomen prestaties van een individu op een bepaalde competentie, gebaseerd op feedback van meerdere beoordelaars.

Hoewel een competentie in wezen bestaat uit een combinatie van persoonskenmerken die iemand in staat stellen tot het juiste gedrag, is juist het waardevolle van competenties dat dat gewenste gedrag omschreven is en niet de persoonskenmerken. De grootste toegevoegde waarde van talentmanagement is de gedragskant.

Gesprek aanvragen

Benieuwd hoe wij jouw talent tot zijn volledige potentie samen kunnen benutten?
Neem contact met ons op!

Gesprek aanvragen